Pondělí až Neděle
vždy od 9 do 21 hodin
Volejte zdarma
800 231 231

Potřebné doklady k prodeji vozu

OSOBNÍ ČI FIREMNÍ DOKLADY :

a) soukromá osoba

 • občanský průkaz


b) fyzická osoba – podnikatel

 • občanský průkaz
 • živnostenský list
 • osvědčení o DPH ( v případě plátce )
 • razítko ( pokud je používáno )


c) právnická osoba

 • výpis z Obchodního rejstříku
 • osvědčení o DPH ( v případě plátce )
 • občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost
 • razítko společnosti

 

 

 

DOKLADY K VOZIDLU:

 • velký technický průkaz ( TP )
 • osvědčení o TP ( malý technický průkaz )
 • povinné ručení
 • servisní knížka ( pokud je vedena )
 • u vozidel z dovozu – TP ze země původu, popř. lustraci – lze zprostředkovat u nás
 • pokud byl na voze finanční úvěr či leasing – originál ukončení

 

Vzhledem ke změnám v legislativě platným od 1.1.2015 je nyní NUTNÉ mít při prodeji vozu s sebou již vyplněnou PLNOU MOC s Vaším OVĚŘENÝM PODPISEM.
Vzor plné moci si můžete stáhnout tady :

PM_k_prevodu.doc

Pokud k nám vozidlo chce přivézt jiná osoba, než majitel zapsaný ve velkém technickém průkazu, je navíc ještě nutné mít s sebou i následující druhou plnou moc  - i v tomto případě  S OVĚŘENÝM PODPISEM.
Totéž platí i pro případy, kdy k nám s vozidlem v majetku právnické osoby nejede osobně jednatel společnosti, ale jakákoliv osoba jím pověřená.

plna_moc_v_zastoupeni_v19.doc

 

Pro bližší informace volejte 602 739 739 nebo 800 231 231.


Kontaktní formulář