Pondělí až Neděle
vždy od 9 do 21 hodin
Volejte zdarma
800 231 231

Odpovědnost za vady

U použitého zboží má prodávající odpovědnost za vady, které byly na voze prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího neupozornil. Rozdíl mezi zárukou u nového zboží a odpovědností za vady u zboží použitého spočívá v tom, že prodejce nového zboží nese plnou záruku bez ohledu na to, kdy závada vznikla, pokud se tak stalo v záruční době. Oproti tomu prodejce použitého zboží nese odpovědnost pouze za vady, které byly na zboží ( vozidle ) prokazatelně v době jeho prodeje, a na které kupujícího neupozornil ( skryté vady ). Při nákupu použité věci tudíž nezačíná běžet nová záruka v okamžiku jejího prodeje, ale prodávající má vůči kupujícímu odpovědnost za vady, na které ho neupozornil. U použitého zboží nelze požadovat stejnou záruku jako u věci nové a přitom zaplatit pouze zlomek pořizovací ceny. Okamžikem prodeje (převzetím vozidla) přechází na kupujícího (u věci použité) rovněž riziko náhlé zkázy.
Kontaktní formulář